Home

Welkom op de website van Brandweer Brandwijk,

De dorpen Molenaarsgraaf en Brandwijk  liggen in de regio Zuid Holland Zuid en horen samen met een deel van Ottoland tot het verzorgingsgebied van de Brandweer Brandwijk/Molenaarsgraaf. Het gebied telt circa 2000 inwoners en is ongeveer 2250 hectare groot. Het gebied is voornamelijk landelijk met een klein gedeelte industrie en een provinciale weg er doorheen.

Voor de brandbestrijding/hulpverlening beschikt de brandweer over een tankautospuit. Ook hebben we het specialisme veetakel en wordt een groot deel van VZU door onze post bemand.

Het korps telt 15 vrijwilligers die ieder jaar ongeveer 25 keer moeten uitrukken. Verder wordt er iedere woensdagavond geoefend en regelmatig meegedaan aan wedstrijden en optochten in de regio.

Brandweer Brandwijk en Gemeente Molenwaard zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden die zich op de site bevinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben mail ze dan naar mail@brandweerbrandwijk.nl